Anasayfa > Blog > YÖKDİL SORU ...

YÖKDİL SORU DAĞILIMI

Ayşegül Şenol

YÖKDİL  Soru Tipleri

YÖKDİL sınavında ilk bölümde 20 soru adayların gramer ve kelime bilgisini ölçer. Bu ilk 20 sorunun 6 tanesi adayların kelime bilgisini, 14 tanesi gramer bilgisini ölçmektedir. Gramer bölümünde bağlaçlar konusun daha ağırlıklı sorulduğunu görüyoruz.

1) Yökdil ilk 20 soru

 

İlk bölümde 20 soru vardır, bu bölümde grammer ve kelime  bilgisi ölçülür.

 

6 kelime sorusu

  • 1 phrasal verb
  • 5 kelime sorusu

14 grammer sorusu

  • Preposition Bilgisi
  • Bağlaç bilgisi
  • Tense bilgisi
  • Gerund & infinitive bilgisi
  • Relative Clause & Noun Clause bilgisi

 

2) YÖKDİL Cloze Test 10  Soru

Cloze test bölümünde de  grammer ve kelime bigisi ölçülür. Fakat soru kökleri cümle şeklinde değil paragraf şeklindedir. YÖKDİL sınavına giren adaylara her paragraftan 5 adet soru sorulmaktadır.

3) Cümle Tamamlama Soruları (11  soru sayısı)

YÖKDİL sınavında çıkacak olan soru tiplerinde cümle tamamlama alanındaki sorular hem okuduğunu anlama ile ilgili hem de gramer bilginizi ölçmek için değerlendirildiği soru tiplerindendir.

4) Türkçe-İngilizce Çeviri Soruları (12 adet soru bulunur)

YDS’de adaylara 6 soru Türkçe-İngilizce Çeviri sorusu sorulacaktır. Ancak YÖKDİL sınavında toplam 12 adet soru Türkçe-İngilizce Çeviri sorusu sorulacaktır. Bu soruların %50'si Türkçeden İngilizceye çeviri; diğer yarısı İngilizceden Türkçe'ye çeviriden oluşmaktadır.

 

5)Paragraf Tamamlama Soruları (6  soru )

YÖKDİL paragraf tamamlama soruları YDS de olduğu gibi çok zor değildir.  Burada 4-5 cümlelik bir paragraf sorusunda herhangi bir cümle çıkartılarak adaylardan boşluğu anlam ve yapısal olarak uygun cümle ile tamamlaması istenir.

6) İlgisiz Cümle Soruları (6 Soru)

Bu soru tipi de yine adaylara paragraf yönlendirmektedir. Paragraf tamamlama alanında sizden cümlede anlamı bozan olanı çıkarmanız istenir. Eğer sınava giren adaylar okuduğunu anlayabilir seviyesine ulaştıysa bu bölümde çok zorlanmayabilir.

7) YÖKDİL Paragraf Soruları (15 Soru )

Genellikle sınava giren adayların en çok zorlandığı bu bölümdür. YDS’de 20 paragraf sorusu bulunur ama YÖKDİL sınavında  paragraf sorusu 15’e düşürülmüştür. Toplamda 5 adet paragraf sorusu vardır, bu  soruların altında 3 er adet soru bulunmaktadır. YÖKDİL’de daha az paragrafın olması sınava girecek olan adaylar için bir avantaj olarak düşünülebilir.