Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) selimhoca.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Anadolu Mah. 161 Cd. No: 16/2 Merkez / ISPARTA adresinde mukim KDM ÖZEL EĞİTİM TEKSİNŞ.TURZ.ELEKTRONİKSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (Bundan böyle “selimhoca” olarak anılacaktır).

b) selimhoca.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı; bundan sonra Üye olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu selimhoca’nın sahip olduğu internet sitesi selimhoca.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, selimhoca.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, selimhoca’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, selimhoca tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından selimhoca’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, selimhoca’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üyeliğin başka kişi yada kişilerle paylaşılması durumunda üyelik iptali gerçekleştirilecek, üye tarafından herhangi bir para iadesi talebinde bulunulamayacaktır.

3.3. Üye, selimhoca.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, selimhoca.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. selimhoca.com internet sitesinde ve site ile ilgili tüm sosyal ağ sitelerinde, whatsapp grubu, telegram grubu vb. platformlarda üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin selimhoca ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. selimhoca’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Hiçbir kullanıcı ve üye fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde selimhoca.com’dan yararlanamaz. Yine, selimhoca.com’un isim hakkı, içeriği, şablonu, tasarım içindeki tüm doküman, program, kodlar ve videolara ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site ve program içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru, video ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz. İçeriğin her ne şekilde olursa olsun kopyalanması, ekran görüntüsü alınması, kaydedilmesi cezai sorumluluk gerektirir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, selimhoca’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, selimhoca’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. selimhoca tarafından selimhoca.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.10. selimhoca kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. selimhoca, üyenin selimhoca.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.11. selimhoca, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya selimhoca’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) selimhoca ve selimhoca.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.12. selimhoca web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye selimhoca web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13. selimhoca, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, selimhoca.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden selimhoca’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.14. selimhoca’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında selimhoca tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, selimhoca’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, selimhoca tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece selimhoca kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve selimhoca’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini selimhoca’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.15. selimhoca’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme; müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, selimhoca’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.16. selimhoca, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya selimhoca web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Üye, selimhoca.com internet sitesindeki videoları yalnızca selimhoca.com üzerinden izleyebilir. Üye, herhangi bir yazılım kullanılarak videoların bilgisayara indirilmesi veya bilgisayara kaydedilmesi halinde bu durumun doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.18. selimhoca, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.19. Taraflar, selimhoca’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Siteye Giriş

Bir kullanıcının selimhoca.com’a girebilmesi için öncelikle kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan, isim, soyisim, telefon ve e-mail adresi gibi bilgiler, selimhoca.com tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat sağlanması için kullanılır.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya selimhoca tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. selimhoca üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İade

Tüm kullanıcılar için selimhoca.com’un ücretsiz örnek ders videoları çeşitli siteler (Facebook, Youtube ve Instagram) üzerinde mevcut olup, ayrıca isteyen herkes selimhoca.com’da DEMO sayfasında yer alan arayüzü tanıma ve içeriğe göz atma olanağına sahiptir. Bu olanak, selimhoca.com’un ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında kullanıcının bilgi sahibi olması için sağlanmaktadır. selimhoca.com’dan paket (üyelik) satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; DEMO bölümünü incelemiş, Nedir, Eğitim ve Kaynaklarımız sayfalarını dikkatlice okumuş, örnek ders videolarını izlemiş, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü beğenmiş demektir. selimhoca.com’dan yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir. Bu nedenle satın alınan paketlerin iadesi söz konusu değildir. 4077 sayılı kanun gereği, alıcı tarafından açılmış olan ses veya görüntü kayıtları (DVD, CD ve Kaset vb.), basılı ürünler (Kitap, dergi vb.), yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünlerdir.

7. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Isparta Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.